Onze club

Algemene ledenvergadering

Volgens artikel 11 van de Statuten wordt er aan het begin van elk kalenderjaar een algemene ledenvergadering gehouden. In deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af over het afgelopen boekjaar. De leden ontvangen uiterlijk 14 dagen van te voren een uitnodiging voor deze jaarvergadering.