Onze club

Tennispark

Gebruik tennispark.
De onderhoudscommissie draagt zorg voor een mooi en schoon tennispark. Vanzelfsprekend dragen alle leden daar hun steentje aan bij, door de banen netjes te behandelen, poorten te sluiten, en geen rommel op het park achter te laten. Mocht je iets signaleren dat aandacht nodig heeft, geef dit dan door aan het bestuur of een van de commissies.

Bespeelbaarheid van de tennisbanen.
Op kunstgras kan het gehele jaar door gespeeld worden. Kunstgras is, als het goed onderhouden wordt, waterdoorlatend en wel zodanig dat er geen plassen op kunnen blijven staan. Ook bij vorst kan er gewoon getennist worden. Alleen bij opdooi mag er niet getennist worden. Opdooi is te herkennen aan plassen water die op het kunstgras staan bij dooi-inval na een vorstperiode. Door de bevroren ondergond kan neerslag niet afgevoerd worden totdat de vorst uit de grond is.

Indien er sneeuw op de banen ligt kan er om speeltechnische redenen niet gespeeld worden. Het is wel handig als je de lijnen ziet. Bovendien is het, vanwege gladheid, niet aan te raden i.v.m. je eigen veiligheid. Gladheid ontstaat ook bij aanvriezende dauw.
Het is niet de bedoeling dat individuele spelers op eigen initiatief banen sneeuwvrij gaan maken. Bij ondeskundig sneeuwruimen is de kans groot dat veel zand van de baan gehaald wordt, of op ongewenste plekken terecht komt.

Onder invloed van de tijd en het gebruik zal het kunstgras langzaam vervuilen. De waterdoorlatendheid zal daardoor geleidelijk teruglopen. Dit is dan ook een van de belangrijkste redenen om het kunstgras goed te onderhouden.

Sleutel tennispark.
Ieder lid kan een sleutel krijgen van de poort van het tennispark. Deze sleutel past ook op de deur van het clubhuis en geeft toegang tot de hal, toiletten en doucheruimten. Als je een sleutel wilt, neem dan contact op met de penningmeester om hierover een afspraak te maken. Mail naar penningmeestervip@gmail.com. De borg bedraagt € 2,50. Bij beëindiging van het lidmaatschap moet de sleutel weer ingeleverd worden bij de penningmeester en krijg je de borg terug.

Baan reserveren.
Een baan van te voren reserveren is niet mogelijk. Als je met tenminste twee spelers aanwezig bent kun je baan 1, 2 of 3 ″afhangen″ door het plaatsen van je KNLTB-pasje in de richel bij de klok op het afhangbord. De klok stel je in op het tijdstip dat je gaat tennissen. Zie verder ook het baanreglement.

Introductiekaarten.
Als je wilt tennissen met iemand die geen lid is van de club, gebruik dan een introductiekaart. Als lid kun je maximaal 3 keer per jaar een introducé meenemen. In de hal van ons clubhuis hangen de introductiekaarten naast de ingang. Het is de bedoeling dat je de kaart invult en voor je introducé plaatst op het afhangbord. De kosten voor een kaart zijn voor senioren  € 3,00 en voor junioren € 1,50. Dit geld moet in de bus gegooid worden, die hangt bij de introductiekaarten.