Onze club

Kantinedienst

In de algemene ledenvergadering van 26 februari 2015 is besloten dat ieder lid, dat op 1 januari van het lopende kalenderjaar tussen de 18 en 71 jaar oud is, 2 kantinediensten per jaar moet draaien.

Leden van verdienste, ereleden, administratieve leden, bestuursleden, commissieleden en ondersteunende leden zijn vrijgesteld van kantinediensten. Zij mogen echter wel kantinediensten draaien en kunnen zich daarvoor aanmelden via kantinevip@gmail.com.

Inschrijfperiode / rooster kantinediensten
Het bestuur bepaalt samen met de commissies wanneer er kantinediensten nodig zijn. Deze worden in de Clubapp geplaatst en via e-mail bekend gemaakt. Inschrijven kan via de app of door een e-mail te sturen naar secretarisvip@gmail.com. Leden die zich tijdens de inschrijfperiode niet aanmelden, worden door de kantinecommissie naar goeddunken ingeroosterd. Wil je de kantinedienst(en) afkopen dan moet je dat ook aangeven via eerdergenoemd e-mailadres.

Afkopen
Leden kunnen hun kantinediensten afkopen. In 2019 kost afkopen € 25,- per kantinedienst. Indien je er voor kiest om je kantinediensten af te kopen, machtig je daarmee de penningmeester van V.I.P. om het verschuldigde bedrag via een automatische incasso van je bankrekening te innen.

Nieuwe leden
Een uitzondering op bovenstaande geldt voor nieuwe leden. Het is afhankelijk van de ingangsdatum van het lidmaatschap hoeveel kantinediensten zij nog moeten draaien.

Lees hier de volledige tekst van het kantinedienstreglement.