Onze club

Kantinedienst

In de algemene ledenvergadering van 26 februari 2015 is besloten dat ieder lid, dat op 1 januari van het lopende kalenderjaar tussen de 18 en 71 jaar oud is, 2 kantinediensten per jaar moet draaien.

Leden van verdienste, ereleden, administratieve leden, bestuursleden, commissieleden en ondersteunende leden zijn vrijgesteld van kantinediensten. Zij mogen echter wel kantinediensten draaien en kunnen zich daarvoor aanmelden via kantinevip@gmail.com.

Inschrijfperiode / rooster kantinediensten
Eén maal per jaar stelt de kantinecommissie een jaarrooster samen voor de kantinediensten. Dit wordt vooraf gegaan door een inschrijfperiode van 2 weken, waarin leden zich kunnen aanmelden voor de kantinediensten met vermelding van hun voorkeursdata. Met deze voorkeur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Leden die zich tijdens de inschrijfperiode niet aanmelden, worden door de kantinecommissie naar goeddunken ingeroosterd. Wil je de kantinedienst(en) afkopen dan moet je dat ook tijdens de inschrijfperiode aangeven. Afkopen ná de inschrijfperiode is niet mogelijk. De inschrijfperiode wordt tijdig aan de leden bekend gemaakt

Afkopen
Leden kunnen hun kantinediensten afkopen. In 2015 kost afkopen € 25,- per kantinedienst. Indien je er voor kiest om je kantinediensten af te kopen, machtig je daarmee de penningmeester van V.I.P. om het verschuldigde bedrag via een automatische incasso van je bankrekening te innen.

Afkopen kan alleen tijdens de inschrijfperiode voor de kantinedienstplanning. Gedurende het kalenderjaar is het dus niet mogelijk om alsnog af te kopen.

Nieuwe leden
Een uitzondering op bovenstaande geldt voor nieuwe leden. Het is afhankelijk van de ingangsdatum van het lidmaatschap hoeveel kantinediensten zij nog moeten draaien.

Lees hier de volledige tekst van het kantinedienstreglement.