nieuwsbericht

Voetbalvereniging Herpinia en tennisclub VIP starten met werkgroep 'samenwerken aan de vitale vereniging'

31 augustus jl. heeft de kick-off plaatsgevonden van het project 'samenwerken aan de vitale vereniging'. Met een duidelijke visie op de toekomst hebben Herpinia en VIP de intentie uitgesproken om diverse samenwerkingsmogelijkheden in de komende periode te gaan onderzoeken.

Beide verenigingen hebben de ambitie om de krachten te bundelen op sportpark de Wilgendaal. Daarnaast wil men de krachten ook bundelen op organisatorisch vlak met het behouden van het sportaanbod (tennis en voetbal) en eventueel het uitbreiden van het sportaanbod, op basis van de wensen van leden en/of inwoners en andere verenigingen uit Herpen en omgeving. Diverse toekomstscenario’s zijn hierbij nog mogelijk en worden door de projectgroep, bestaande uit leden en bestuur van zowel voetbalvereniging Herpinia als tennisclub VIP met ondersteuning van het Sport Expertisecentrum, onderzocht. De opdracht hierbij is om een visie-document uit te werken en te presenteren aan de gemeente Oss in februari 2020.

 

Op korte termijn volgt voor de leden van beide verenigingen een informatieavond met betrekking tot dit project en in de algemene ledenraadsvergaderingen van beide verenigingen staat men ook nog stil bij de samenwerking tussen voetbalvereniging Herpinia en tennisclub VIP.

 

Na afloop van deze kick-off werd door de projectgroep geproost op een mooie start en vruchtbare samenwerking.


Ga terug