nieuwsbericht

Bestuur LTC VIP en Herpinia tekenen op 14 juni 2019 de intentieovereenkomst

Tennisvereniging V.I.P. Herpen en voetbalvereniging Herpinia zijn met elkaar in gesprek over het realiseren van een gezamenlijke sportaccommodatie. De ambitie is om de tennisbanen te gaan inpassen op de huidige accommodatie van de voetbalvereniging.

De verenigingen hebben bovendien de intentie om hun krachten te bundelen op organisatorisch vlak en sluiten zelfs het komen tot een algehele fusie niet uit. Het streven is om te komen tot een vitale vereniging en/of een vitaal sportpark 'De Wilgendaal', waarbij in de toekomst wellicht ook ruimte zal zijn voor andere sport- en beweegactiviteiten en/of andere maatschappelijke functies.

Om een gezamenlijke sportaccommodatie te realiseren zijn er twee werkgroepen geformeerd; werkgroep vitale accommodatie en werkgroep vitale vereniging. De werkgroepen gaan zich bezighouden met:

Werkgroep vitale accomodatie
Accomodatie inrichting, juridisch, financiën en beheer

  • Inrichting sportpark
  • Hoe gaan we de accommodatie beheren
  • Duurzaam inrichten

Werkgroep vitale vereniging

  • Visie
  • Waar staan we nu?
  • Waar willen we samen naar toe groeien?
  • Welke andere partners hebben we daarbij nodig?
  • Welke wensen en behoeften hebben andere partners?
  • Cultuur (gezamenlijke cultuur)


Ga terug