Lidmaatschap

Restitutie contributie

Wanneer je geblesseerd raakt of langdurig ziek bent of vanwege zwangerschap het tennis tijdelijk onderbreekt, kun je je lidmaatschap bevriezen. De maanden van blessure, ziekte of zwangerschap worden vervolgens in mindering gebracht op je contributie van het volgende tennisjaar. Stop je je V.I.P.lidmaatschap in het nieuwe jaar dan krijg je geen restitutie van je contributie.

Voorwaarden:
De duur van de ziekte/blessure moet tenminste 2 volle maanden zijn.
Je KNLTB-pasje moet begeleid met een brief (of mail) ingeleverd worden bij het secretariaat.
De datum voor bevriezing gaat altijd in op de eerste van de maand volgend op de maand dat het pasje ingeleverd is.